Bə mətni dəvarde

Osahito

Сe Vikipediá
Osahito

Osahito (22 ijul 1831 — 31 janvar 1867) — Japonijə 121-inə imperator byə. 10 mart 1846-inə sorədə bə taxt bešə. Det bə marde hakimijətədə mandə. Əv yštə hovə de Sjoguni kəxyvand karde pidəšbe. Ym nikahədə məǧsəd de Sjogunon nez be pijemon byə. 1866-inə sorədə iberdəm Sjoguni marde ym nikah bə sə noməj. Əv ce Japonijə 122-inə imperator Mutsuhito pyəj. Əv ce Japonijə 120-inə imperator Ajahito zoəj.