Bə mətni dəvarde

Mutsuhito

Сe Vikipediá
Mutsuhito

Mutsuhito ja imperator Mejdzi (3 nojabr 1852 — 30 ijul 1912) — cy Japonijə 122-inə imperator byə. Əcəj əǧyləti soronədə həni 2 sasorisə ve be ki, japonijə Sjogunon-hərbi feodalon idarə kardedəbin. 1860-inə sorədə əv šahzodə byə. Əv əǧyl bejədə əcəj pyə de Sjogunon čang kardəše. Peš yštə pyə marde əcəj 15 sinnyš bejədə 3 fevral 1867-inə sorədə əv bə hakimijət omə. 1868–1889-inə soronədə əv japonijədə Mejdzi inǧilab kardyše. Əv de ym inǧilabi Sjogunuon ləǧv kardyše, Japonijə cy hərbi-feodal davlət beku xilas kardyše. Əv cy japonijə 123-inə imperator Josihito pyəj. Əv cy japonija 121-inə imperator Osahito zoəj.