Bə mətni dəvarde

Rəčəb Tajjib Ərdoǧan

Сe Vikipediá
Rəcəb Tajjib Ərdoǧan

Rəčəb Tajjib Ərdoǧan (Recep Tayyip Erdoğan 26 fevrál 1954). Çe Tırkiyə 12-inə yolə prezidente.Çe Tırkiyə 27-inə yolə nazire. Çe Tırkiyə Istanbul şəhərədə bə dınyo omə. Əslış Rizevıje. İmam Hatip məktəbış handəşe. Sıftə futbolvon bıə. Çe 1976-inə soriku de siyasəti məşğul bedə. 27 mart 1994-inə sorədə əy cy Istanbuli bələdiyyə rəhbər səçınyedən. Det bə 1998-inə sori ım vəzifədə mandedə. 1999-inə sorədə əy qətedən. 14 mart 2003-inə sorədə Tırkiyə yolə nazir səçınyedən. 28 avqust 2014-inə soriku Tırkiyə prezidente .Kemalizmi tərəfdar ni. 2 qılə zoəş, 2 qılə kinəş heste.