Rədio

Сe Vikipediá
Rədio

Rədio (Radio-ruşnə pevoledəm məhnədəy) — Rədio be elektrik xətti bıə əlaqə forməy, Rədiodə heçç çi nuşon doydə ni. İ qılə sədo məse bedə. Isət rədiodə ən ve maşinonədə oko doydən. Rədioədə ən ve bə musiqi de xəbəron quş doydən. Rədio 1893-inə sorədə Nikolas Tesla kəşf kardəşe.