Nikola Tesla

Сe Vikipediá
Nikolas Tesla

Nikola Tesla (Nikola Tesla 10 iyun 1856 Xorvatiyə -7 yanvar 1943 Nyu-York( şəhər) Amerika İbə Davləton). Radio kəşf kardəkəse. Xorvatiyədə bə dınyo omə. Bə vaxton ısətnə Xorvatiyə çe Avstriya-Macarıston imperiya tərkibədə be. 6 iyun 1884-inə sorədə əv bə Amerika omə. Det bə Amerika ome əv Fransadə, Almaniyadə ko kardəşbe. Əv çe dıli noxəşiku mardə.