Bə mətni dəvarde

Ruhullah Xomejni

Сe Vikipediá
Ruhullah Xomejni

Ruhullah Xomejni (17 maj 1900 — 3 ijun 1989; روح الله موسوی خمینی) — Iron Islom Rostbemoni rəhbər byə. Iron Islom Respublika ofajə kardəkəs byə. Ironədə məlo xyjzondə bə dynjo omə. Cy Ironi gum šəhərədə dini dərson doə məllim byə. 1963-inə soriku bə šahi vəjnə byə. Turkijə, Irag, Fyrəngystondə žijə. 31 janvar 1979-ədə əv bə Iron ogərdə. 11 fevral 1979-ədə bə šahi nez bəkəson čangi ogətəšone. 14 fevral 1979-ədə ibe milli hukumət ofajə kardəše. 31 maj 1979-ədə Iron Islom Respublika səlo kardəše. 1980–1988-inə soronədə Iron-Iragi čang kardəše. Ym čangədə hec ki bardedəni. 3 gylə kinəš, 2 gylə zoəš byə.