Ruhullah Xomejni

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ruhullah Xomejni

Ruhullah Xomejni (17 máy 1900 -3 iyun 1989 روح الله موسوی خمینی). Çe İron İslom Rostbemoni rəhbər bıə. İron İslom Respublika ofayə kardəkəs bıə. İronədə məlo xeyzondə bə dınyo omə. Çe İroni Qum şəhərədə dini dərson doə məllim bıə. 1963-inə soriku bə şahi vəynə bıə. Turkiyə, İraq, Fransadə jiyə. 31 yanvar 1979-ədə əv bə İron oqərdə. 11 fevrál 1979-ədə bə şahi nez bəkəson canqi oğatəşone. 14 fevrál 1979-ədə ibe milli hukumət ofayə kardəşe. 31 máy 1979-ədə İron İslom Respublika səlo kardəşe. 1980-1988-inə soronədə İron-İraqi canq kardəşe. Im canqədə heç ki bardedəni. 3 qılə kinəş, 2 qılə zoəş bıə.