Irag

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Iragi parcəm

Irag — ce Asijə ǧədimə kišvəronədə gyləje. Mijonə həšipemə kišvəronədə gyləje. Əcəj de Turkijə, Iordanijə, Ironi, Səudijə Ərəbistani, Surijə marzyš heste. Pojtaxtyš Baǧdade. Ce dynjo ən ǧədimə kišvəronədə gyləje. 3 oktjabr 1932-inə sorədə ozod byə. 2 gylə rəsmi zyvonyš heste. Əcəj rəsmi zyvonon ərəbi de kyrdi zyvononin. 32 miljon əholiš heste. Əroziš 437 072 km²-e.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən