Bə mətni dəvarde

Irag

Сe Vikipediá
Cy Iragi parcəm

Irag — cy Asijə ǧədimə kišvəronədə gyləje. Mijonə həšipemə kišvəronədə gyləje. Əcəj de Tyrkijə, Iordanijə, Ironi, Səudi Ərəbistani, Surijə marzyš heste. Pajtaxtyš Baǧdade. Ce dynjo ən ǧədimə kišvəronədə gyləje. 3 oktjabr 1932-inə sorədə ozod byə. 2 gylə rəsmi zyvonyš heste. Əcəj rəsmi zyvonon ərəbi de kurdi zyvon. 32 miljon əholiš heste. Əroziš 437 072 km²-e.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrusijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistonAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTyrkijəJəmən