Səddam Husejn

Сe Vikipediá
Səddam Hussejn

Səddam Husejn (28 aprel-30 dekabr 2006). Çe İraqi 5-inə prezident bıə. Tikritədə beçizə xeyzonədə bə dınyo omə. Diktator bıə. 1956-inə sorədə bə krali vəynə inğilab karde piyəşe. 1963-inə sorədə bə İraq hukumət dəşə. 1979-2003-inə soronədə çe İraq prezident bıə. 1980-1988 soronədə de İroni canq kardəşe. 1990-i avqustədə Kuveyti işğal kardəşe. 2003-inə sorədə de Amerika İbə Devləton canq kardəşe. Im canqədə Amerika İbə Devləton əy bardəşe. Əv peş ım canqi hakimiyyətədə eqınyə. Əv bə amerikanon əsir eqınyə. 30 dekabr 2006-ədə əy kıştəşone. 2 qılə zoəş, 3 qılə kinəş bə. Əçəy zoon 2003-inə canqədə mardən. Dəvon əçəy qılə nəvəşən mardə. Dı qılə yeznəş kıştəşe.