Bə mətni dəvarde

Sardə čang

Сe Vikipediá
Sardə čang

Sardə čang (Cold War, Холодная война) — 5 mart 1946-inə soriku det bə 26 dekabr 1991-inə sori byə čange. Be xunə čang byə. Ym čangi i tərəf Amerikə Ibyə Štaton i tərəfən Sovet Ibemon byə.