Sef

Сe Vikipediá
Sefon
Syə sef

Sef - bejənə ləlqılon. Azərbaycanədə sefi se sa cur mıxtəlif tispir heste. Sefi tispiri ku asılıye çəy rang, təm iyan bu. Co ləlqılonsə sefi ustunəti əve ki, əy sori har vaxtı oqate iyan istofodə karde bedə. Sefi tərkibədə -24% şəkər, 1,3 % -i bə nez üzvi turşon hestin. Sefədə beə osini nemek yolə mualicə əhəmiyətine.