Bə mətni dəvarde

Azərbojčon

Сe Vikipediá

Numunə:Davlət Azərbojčon (ja Azyrbojčon, Azərbajčan[1]), rəsmi Azərbojčon Respublik — gafgazi həšynyštə həvəndisə gylə kišvəre. Pajtaxtyš Boku. Kobəsoni havərisə de Ursijət ijən de Gyrčistoni hamusəj. Həšipemə hamusiəš Iron de Turkijəj. Ysətnə Azərbojčoni kišvərədə sa gyləsə ve zyvonədə gəp žə milləton žimon kardən. Tolyšon ce kišvəri həšipemə cy həšinytə həvəndisə haft gylə rajoni bumədə ivrədə žijedən. By bumədə dyglə jolə ru šuredə. Cyvonədə gyləj Kurəru ə gyləjən Araze. Ym dyglə ruon, dyjnənən bə Kaspi dyjo emedən.

Azərbojčon Respublikə Asijə gitə nyso-kobəson, Nyso gafgazədə, Kaspi dyjo kobəsonədə bino bedə. Kəfšənyš 86,6 həzo km²-e. Kaspi dyjo bə Azərbojčoni aid buə sektori kəfšənyš 80 həzo km²-i neze. Čoğrafi kordinaton 38°25´-41°55´ -xər pani., 44°46´-50°23´ xəš dyroziədəj. Xəremiku bə nyso 400 km, xəšəxuni bə kobəson 500 km dyroz bedə. Azərbojčon Respublik xəremədə cy Rusija Federasijə Dağıston MR (391 km), xərem-kobəson gurčiston(471 km), kobəson Ermənistan (1007 km), nyso-kobəson Turkijə (13 km), nysoədə Ironi (765 km) dyroziədə marzyš heste. Xəšəxuni marzədə Kaspi dyjo cyj kənon šyštedə(825 km). Azərbojčon Volga-Don ijan Volga Baltik xəndəxon dy Ursijət kəfšəni Dynjo okeani beše imkon heste. Kaspiədə xəjli səku ijan arxipelagon hestin ki, bə Azərbojčon aid buə gylonən heste. Məsələn Boku ijan Abšeron arxipelagon misal kəše bəbe.

Taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

Čoğrafijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mədənijət[sərost bykə | kodi sərost karde]

Teətr[sərost bykə | kodi sərost karde]

Musiǧi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Kino[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 20, 269

Linkon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Wikimedia Commons' de
Azərbojčon dı sehifon heste.
Avropə kišvəron

AlmanijəAlbanijəAndorrəAzərbojčonAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandijəFyrəngystonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecPolšaPortugalijəGyrčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrusijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron: AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr