Bə mətni dəvarde

Seul

Сe Vikipediá
Seul

Seul (서울) — Korejə nimələpəki nysoədə byə šəhəre. Ym šəhəri 1394-inə sorədə bino kardəšone. Əholiš 23 miljonisə veje. Əroziš 605,25 km²-e. Ce Nyso Korejə pajtaxte.