Nyso Korejə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Nyso Korejə parcəm

Nyso Korejə (대한민국) — ce Korejə ğəci nysoədə byə kišvəre. 15 avgust 1945-inə sorədə ozod byə. Əroziš 100 210 km²-e. Əholiš 51 miljonisə veje. Pojtaxyš Seule.