Bə mətni dəvarde

Simon Bolivar

Сe Vikipediá
Simon Bolivar

Simon Bolivar (Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco 24 iyul 1783-17 dekabr 1830). Karakasədə ısətnə Venesuela ən yolə şəhərədə bə dınyo omə. Əy çe Latinə Amerika rəhbər hisob kardedən. Əslış baske. Əçəy toyfə əy 1799-inə sorədə bə Madrid vığandəşe. Əyo ğanunış umutəşe. Əçəy bəpeştə əv bə Fransa, İtalya şə. 1805-inə sorədə bə Amerika İbə Devləton omə. Əyo Latinə Amerika çe İspaniyaku ozod karde fikrış kardəşe. 1811-inə sorədə Venesuela ozod kardəşe. Çe Venesuela, Peru, Yolə Kolumbiya prezident bıə. Çe masoni üzv bıə.