Bə mətni dəvarde

Sintoizm

Сe Vikipediá
Torii — barzə bəletonin bə sintoiston myǧəddəsə byrə dəše vədə. Cy sinto ve zynə rəmze.

Sintoizm (japonon zyvonədə: «Xydon ro») — cy japonon din.

Əcəj əsosə məno əve ki, sintoizmədə təbiəti Xydo hisob kardedən. Əcəvonku penč pillə heste. Ən sojə Xydonin, pešo əcəvonsə tikəj bəjži myǧədəsonin, pešo bə myǧədəson xydmət kardəkəson, pešo matsuri ən žijədə moritonin. Əcəvon se gylə kitobšon heste Kodziki, Mixon Sjoki, Fudoki. Sintoizmi dyryst tarixi hic ki zyndəni. Əvon bəštə jolon rufi ibodət kardedən. Iminə kərə sintoizmiku haftminə sasori kitobonədə nyvyštəšone. Bə Buddizmi nezjətiš heste.