Bə mətni dəvarde

Surijə Ozodə Ləšǧər

Сe Vikipediá
Surija Ozodə Ləšǧər boydəğ

Surijə Ozodə Ləšǧər (29 iyun 2011) — ym ləşkəri şuar joqoy ya ğələbə ya marde. Ym ləşkər Ərəbon əvəsorədə ofayə bıə. Şe Ym ləşkəri məqsəd çe Surijə prezident Bəşər Əsədi çe prezidentətiku eğandeye. Ym ləşkəri ofayə kardəkəs çe Surijə ləşkəriku vitə polkovnik Rijad Əsəd bıə. Isət ym ləşkəri rəhbər qenera Səlim Idrise. Ym ləşkəri canqvonon veyni çe Surijə ləşkəriku vitəkəsonin. Həşinıştə davləton de Turkiyə bə ym ləşkəri koməq kardedə.