Bə mətni dəvarde

Talal Ibn Abdullah

Сe Vikipediá
Talal Ibn Abdullah

Talal Ibn Abdullah (26 fevrál 1909-7 iyul 1972). Çı İordaniya 2-inə kral bıə. Çı İordaniya 1-inə kral İordaniya ofayə kardəkəs Abdullah Ii zoa, əçəy bəpeştə çe İordaniya 3-inə kral Huseyn İbn Talali pıəy. Məkkədə bə dınyo. Dıdə Britaniyadə hərbi məktəbış handəşe. 1929-inə soriku ərəb leqionədə bıə. 5 sentyabr 1951-11 avqust 1952-inə soronədə çe İordaniya 2-inə kral bıə. 7 iyul 1972-inə sorədə İstanbulədə mardə.