Bə mətni dəvarde

Abdullah I

Сe Vikipediá

Abdullah I (1882, Məkkə — 1951, Ǧuds) — Iordanijə 1-minə kral byə. Ce Məkkə šərifi Husejn ibn Əli əl Hašimi zoəj. Əv ce Iordanijə 2-minə kral Talal Ibn Abdullahi pyəj. Məkkədə bə dynjo omə. Əcəj pyə Məkkə šərif byə. 1896-minə sorədə əv dyšdə xejzoni bə Istanbul bə Osmanli sultani saraj šə. 1909–1916-minə soronədə ce Osmanli deputat byə. 1916–1918-minə soronədə de tyrkon čang kardəše. 1920-inə sorədə Iragi kral byə. 1921-minə sorədə de ingilison koməgi Transiordanija əmir byə. 25 maj 1946-minə sorədə Iordanijə ozod byə. Əvən ce Iordanijə 1-minə kral byə. 20 ijul 1951-minə sorədə əj kyštəšone.