Teətr

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Teatr (θέατρον yunanə zıvondə məhnəş tamaşa vırəy).İ kəs nıvıştedə co kosn əy səhndə hənək kardedən.