Tibb

Сe Vikipediá
Ce tibbi nyšon

Tibbtəbobəti sinonime, ce insoni noxəšijon səbəbi umutə elme. Tibb noxəšijon səbəbi umeteku zijodə həmən ce noxəšijon təjin karde, əcəjku yštəni cyko noǧo doj bəbe əvonijən umutedə. Tibb həmən noxəšon cok karde roon umutə elme. Ce tibbi tarix ve ǧədime. Inson bə dynjo omə ružiku de noxəšijon čang kardəše. Cəməku bə xəlgi təbabəti tyrkəcorə votedən.