Travmatologijə

Сe Vikipediá

Travmatologijə — ce təbobəti ǧysme kom bə odəmi organizmi zədə səj problemon umutejdə, cəvon nətičonən umutejdə ijən myoličon cəmon. Ym elm aston umutedə. Əcəj tarix ve ǧədime. Syftə de travmatologija aršijəvonon məšǧul byən. Ysət əv ce čərrahijə kəšonədə gyləje. Travmatologijə yštəni aršijon, zədon, cəkon umutə kəšonyš heste.