Bə mətni dəvarde

Tunis (šəhər)

Сe Vikipediá

TunisTunisi pajtaxte. Ym šəhəri cəmə earsə bə nav 4-inə saosorədə bino kardəšone. Əhališ 651 həzoje. Əraziš 21263 km²-e.

Šəhəri nom navku iminə kərə 814 sorədə votə byə, šəhərədə ən ǧədimi kə bə senzə-ponzəminə əsri aid kardejdən.