Bə mətni dəvarde

Turkijə Kipr

Сe Vikipediá
Turkijə Kipr

Turkijə Kipr (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) — Kipr ləpəki kobəsonədə byə kišvəre. Dynjo ym kišvəri ǧəbul kardejdəni. 15 nojabr 1983-inə sorədə ozod byə. Əroziš 3,355 km²-e. Əholiš 286 257 nəfəre. Pajtaxyš Xaremə Lefkošəj.

Numunə:Ávropa kišvaron