Bə mətni dəvarde

Uiljam Šekspir

Сe Vikipediá
Uiljam Šekspir

Uiljam Šekspir (William Shakespeare; 25 aprel 1564 — 23 avgust 1313) — Dyždə Britanijə ən məšhurə šaire. Əcəj pyə sənətko byə. Əvon xyjzonədə 8 hovə-boə byən. Əv 1592-inə soriku pjeson nyvyštəše.