VOLKSWAGEN AMAROK

Сe Vikipediá

VOLKSWAGEN AMAROK. Çe Almanya ávtomobile. Im ávtomobili Almanyadə vadoydə. Im ávtomobili 2009-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili VOLKSWAGEN şirkəti vadoydə.