Bə mətni dəvarde

Volkswagen

Сe Vikipediá
Cy Volkswagen simvol

Volkswagen — cy Almanijə avtomobil istehsol kardə širkatonədə gyləje. Širkət 1937-inə sorədə ofajə byə. Cy širkati mərkəz cy Almanijə Volfsburg šəhərədəy. Ym širkatədə 550 həzo odəm ko kardedə.