VOLKSWAGEN GOLF

Сe Vikipediá

VOLKSWAGEN GOLF . Çe Almanya ávtomobile. Im ávtomobili Almanyadə vadoydə. Im ávtomobili 1974-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili VOLKSWAGEN şirkəti vadoydə.