VOLKSWAGEN KAFER

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

VOLKSWAGEN KAFER . Çe Almanya ávtomobile. Im ávtomobili Almanyadə vadoaşone. Im ávtomobili 1938-2003-inə soronədə vadoaşone. Im ávtomobili VOLKSWAGEN şirkəti vadoaşe.