VOLKSWAGEN PASSAT

Сe Vikipediá

VOLKSWAGEN PASSAT. Çe Almanya ávtomobile. Im ávtomobili Almanyadə vadoydə. Im ávtomobili 1973-inə soriku vadoydən. Im ávtomobili VOLKSWAGEN şirkəti vadoydə.