Xəlğ

Сe Vikipediá

Xəlğ — vecurə millətonku buə, iqlə devləti təmsil kardə insonə cəmiyyəti votedən. Vecürə milləton bə I boydəği jiədə qırdə karde jiədə, de icurə ğanon jimon, eyni huğoğonədə istifadə kardedə. Çı vətəni vədə I məsuliyyət okornedən.

Tolyšon çı xəlǧin.