Bə mətni dəvarde

Xuan Peron

Сe Vikipediá
Xuan Peron (1948)

Xuan Peron (Juan Domingo Perón; 8 oktjabr 1895 — 1 ijul 1974) — cy Argentinə 29-inə prezident bə. Əslyš cy Italijə Sardinjə səkuku byə. 4 ijun 1946 — 21 sentjabr 1955, 12 oktjabr 1973 — 1 ijul 1974-ədə cy Argentinə prezident byə. De fašiston nez byə. Peš bəj əcəj žen Izabel Martines de Peron cy Argentinə prezident bedə.