Junanə Kipr

Сe Vikipediá
(Yunanə Kipr cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Junanə Kipri parcəm

Junanə Kipr (Κυπριακή Δημοκρατία) — Kipr ləpəki nysoədə byə kišvəre. 16 avgust 1960-inə sorədə ozod byə. Əroziš 6,896 km²-e. Əholiš 803147 nəfəre. Pajtaxtyš Nikosijəj.