Bə mətni dəvarde

Zair

Сe Vikipediá
Cy Zairi parcəm

Zair (République du Zaïre) — cy Afrikədə byə kišvər. 1 janvar 1960-inə sorədə ozod byə. Əcəj rəsmi zyvon fyrəngije. Əroziš 2 345 410 km²-e. Əholiš 46 miljone. Rəsmi pulyš zaire. Pajtaxtyš Kinšasəje.