Bə mətni dəvarde

Zulfikar Əli Bhutto

Сe Vikipediá
Zulfikar Əli Bhutto

Zulfikar Əli Bhutto (5 yanvar 1928-4 aprel 1979). Çı Pakistoni 4-inə prezident bə. Pakistonədə ərbobə xeyzonədə bə dınyo omə. Əçəy pıə siyasətvon bıə. Çı Benazir Bhutto pə bə. Hindistonədə, Amerika İbə Devlətonədə, Dıjdə Britaniyədə handəşe. 1963-inə sorədə əv çe Pakistoni betoni kon nazir bedə. 20 dekabr 1971-13 avqust 1973-inə soronədə əv çe Pakistoni prezident bedə. 4 aprel 1979-inə sorədə əy kıştedən.