Zyvon

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Zıvon - Çı odəmi qəvi dılədə bıə orqane. Im orqani ko sıxan kardeye. Çı ğədimə vaxtonku odəmon dıyəndı de zıvoni munasibət oqatəşone. Zıvon orqan be bəpeştə həmən har xalqi ıştə zıvonış heste. Çı dınyo ve alimon joqo hisob kardedəın ki, çe dınyo həmmə zıvonon i qılə zıvoniku ofasyə bıə. Çəmə zıvonən Tolışiy.