Zyvon

Сe Vikipediá
Zyvonon xyjzonon xəritə

Zyvon — cətinə rəmzinə sistem, təbii ja pesoxtə byə bo odəmon mijono ijəndy dərəsejro.

Zyvonon lingvistikə umutejdə. Rəmzinə sistem — semiotikə umutejdə. Zyvoni strukturə bə odəmi fik-fami ijən xosjəti təsiri psixilingvistikə umutejdə.