Bə mətni dəvarde

Čəlal Tələbani

Сe Vikipediá
Čəlal Tələbani

Čəlal Tələbani (Celal Talebanî; 12 nojabr 1933 — 3 oktjabr 2017) — cy Iragi 6-inə prezidente. Cy Iragi Sulejmanijə šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš kurde. 13 sinniku cy kurdon təškilətonədə byə. 1950-inə sorədə əv cy Kurdistan demokratik partija" dəšə. 1957-inə sorədə əv cy Kurdistani mubarizə" gəzeti redaktor byə. 1961-inə sori sentjabriku de Iragi ləškəri čang kardəše. 1991-inə sorədə əv cy Kurdistan rəhbəronədə gyləj byə. 6 aprel 2005-inə soriku det bə 24 ijul 2014-inə sori cy Irag prezident byə. 3 oktjabr 2017-inə sorədə Almanijə pajtaxt Berlinədə mardə.