İtalyə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Flag of Italy
Emblem of Italy

İtalyə (Repubblica Italiana) Nıso Ávropədə qılə davləte. (Repubblica Italiana) Nıso Ávropə davləte. Apeninə ğəcədəy. Əçəy nısodə Sicilya, Sardinya səkuyon hestin. Xaremədə Alpi bandonin. De 6 qılə devləti marzış heste. Paytaxtış Romay. Rəsmi zıvonış İtalyanə zıvone. Paytaxtış Romay. Pulış EURO-y. Sıftə İtailyə 2 kraləti bə. 1861-inə sorədə əvon i bən ısətnə İtalyə ofayə bıə.