Əbdurrəšid Dustum

Сe Vikipediá
Əbdurrəşid Dustum

Əbdurrəšid Dustum (Abdul Rashid Do‘stum 1954). Çe Əfqanıstoni qeneralonədə qıləye. Əfqanıstonədə bə dınyo omə. Əçəy pıə uzbək, inə turkmən bıə. 1980-inə soronədə Sovet İbemonədə handaşe. 1979-1989-inə soronədə çe uzbəkon ləşkəri komandir bıə. Əfqanıstoni canqədə de Sovet İbemoni canq kardaşe. 1996-inə sorədə əçəy ləşkər bə bə Xaremə Alyansi dəşə. Bə vaxtnaku əv de Talibani canq kardaşe. 25 máy 1997-inə sorədə əv bə Tırkiyə şedə. Oktyabradə bə Əfqanıston oqardedə. 1998-inə sorədə əv bə Uzbəkiston şedə. 2001-inə sorədə bə Əfqanıston oqardedə. 2009-inə soriku əv çe Əfqanıstoni ləşkəri yolə qərarqo rəhbəre. 29 sentyabr 2014-inə soriku çe Əfqanıstoni iminə vitse-prezidente.