Əfǧanistan

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Əfǧanistani parcəm

Əfǧanistan — ce Asijə kišvəronədə gyləje.

Dynjo ən becizə kišvəronədə gyləje. 19 avgust 1919-inə sorədə ozod byə. Əcəj rəsmi zyvonon puštun de dari zyvononin. Əfǧanistonədə puštunon, točikon, uzbəkon, tyrkmənon, xəzərijon žijedən. Əroziš 647 500 km²-e. Əholiš 31 miljonisə veje. Puliš əfganij. Pojtxatyš Kabule.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən