Bə mətni dəvarde

Ašbozəti

Сe Vikipediá
Ašbozon

Ašbozəti[1] (ja ašbazətiašpazəti[2]) — cy kijəsə sənət məno dojdə. Ašbozəti taryx inson bə dynjo omeku bə məjdon omə. Bəcəj gornə ki, har insoni harde ehtijačyš heste. Har milləti kijəsə əcəj vətənədə bešə məhsulon əloğəš heste. Tolyšon kijəsə ve zəngine. Ašbozon ko vyrə restoranon, kafeonin.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Aboszoda F.F. «Russko-talışskiй slovarь (60 000 slov i vırajeniй)» A-Я. — Moskva: OOO MFVTK-press, C. 194. - 2011.
  2. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 23