Abd Əl Rəhman

Сe Vikipediá
Abd Əl Rəhman
Movardə taryx 1779[1]
Movardə zəmin
Mardə taryx 28 Avqust 1859(1859-08-28) yáxud 24 Avqust 1859(1859-08-24)
Šəhrvandəti
Əǧylon
Commons Commons

Abd Əl Rəhman (28 nojabr 1778-28 avgust 1859) — Əv cy Mərakeši 16-minə sultan byə. Əv cy Mərakeši 17-minə sultan MəhəmmədYV pyə byə. Əcəj hakimijjət soronədə Mərakeši de Ávropə davləton ve čangonyš kardəše.

Abd Əl Rəhman

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]