Abdelfəttah Əs Sisi

Сe Vikipediá

Abdelfəttah Əs Sisi (19 nojabr 1954) — ce Misiri 6-minə prezidente. Ce Misiri 70-minə mudafiə nazir byə. Gahirə də bə dynjo omə. Misirədə, Amerika İbə Davlətonədə, Dyždə Britanijədə hərbi məktəbonyš handəše. 1977-minə soriku ce Misiri ləškərədə ko kardedə. 12 avgust 2012-minə sorədə əv ce Misir mudafiə nazir bedə. 3 ijul 2013-minə sorədə əv de hərbi inğilabi Muhamməd Mursi vəzifəku eğandəše. 8 ijun 2014-minə sorədə əj ce Misiri prezident səcynjedən.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]