Muhamməd Mursi

Сe Vikipediá
Muhamməd Mursi

Muhamməd Mursi (20 avqust 1951-17 iyun 2019). Çı Misiri 5-inə prezident bıə. Çı Misiri tarixədə 1-inə rəhbər bıə ki, əy de demokratik ro, de xəlqi sədon səçınyəşone. Sıftə əv Misirədə handəşe. Əv muhəndise. 1975-inə sorədə əv çe Qahirə universiteti bakalavri, 1978-inə sorədə maqistri oroxniyəşe. 1982-inə sorədə əv çe Amerika İbə Davləton Kaliforniya universitetədə handəşe. 1985-inə sorədə əv bə Misir oqardə. Əv 2000-2005-inə soronədə əy çe Misiri deputat bıə. Əv çe Mısılmonə buon təşkilati uzve. 30 iyun 2012-inə sorədə əy çe Misiri prezident səçınyəşone. 3 iyul 2013-inə sorədə çe Misiri ləşkər Mursi vəynə inğilab kardəşe. Mursi vəzifəku eğandəşone, həmən Mursi qətəşone. Im inğilabi rəhbər çe Misiri mudafiə nazir qeneral Abdelfəttah Əs Sisi bə. 30 noyabr 1978-inə sorədə kəxıvand bə 5 qılə əğılış heste. 4 iyul 2013-inə sorədə əy qətəşone. 17 iyun 2019-inə sorədə məhkəmədə marde.