Adam Opel

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Adam Opel (1837-1895). Ce Almanija biznesvon byə. Almanijadə ce fermeri xejzonədə bə dynjo omə. 1862-minə sorədə əv təkər istehsal kardə zavod ofajə kardəše. 1863-minə sorədə OPELi ofajə kardəše. 5 gylə zoaš byə. Əcəj marde bəpeštə əcəj zoon dəvom kardəšone.