Bə mətni dəvarde

Adi boz

Сe Vikipediá
Falčo tinnunčulus

Adi boz (lat. Falco tinnunculus) — əsos mijonə Avropədə oteə byə. Ve tižə cəšon hestin. Odəm bənə bəj tižə cəši sijohi 90 metr məsofədə hande bəzne. Syvoj ymi pərəndə ultrafioleti vindedə, ijən mənčəron cumunə rizon vinde zynedən. Filəǧət cənədə parlag be cumun mənčərə ənədə nezədəje. Moə gylə kəšon dyrozi 75-76 sm e.