Asp

Сe Vikipediá
Asp

Asp (lat.Equus) - inanqıron dastədə Aspon fəsilədə qıləy tispir. 7 muasir iyan 1 nəsıl bırnə tispir heste.

Muasir tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]

Nəsli bırneə beə tispir[sərost bykə | kodi sərost karde]

Bə zooliji təsnifati qorşoğ aspon məməlion sinifi, inanqıron dastə, aspıoxşedoə (ekvidler) xıyzoni iyan əsl aspon tispir (skuss kobalus) mənsubin. Evkidon xıyzon həmçinin həyon, zebron iyan nimə həyon tispir daxile. Əşivo aspi insonin tərəfədə yol karde nuə sığ devri (neolit) oxonə, tunc devri navon aid kardən. (Nuə eraku 3000-3500 sor bə nav).