Bə mətni dəvarde

Bəškərdi zyvon

Сe Vikipediá

Bəškərdi zyvonHind-Avropə zyvonon xyjzoni ironə zyvonon grupi aid byə zyvon. Bə nyso-həšinyštə ironə zyvonon aide[1][2].

Ironi nyso-həšipemə tərəfədə gəp žəjdən, Kerman, Sistan, Belučistan ijən Xormozganədə. Zyvon de garmsiri, larestani ijən kumzari. Ve maraǧinə dəvardə dialektə grup soxtejdə bə kobəsonə-həšinyštə ironə belučə zyvoni cumcyko intensivə əloǧəš byə.

Bəškərdi čurbəčurə ləhcon gornə, əgəm bə kišvəri nyǧyl še, əjo zyvon nə bə kobəsonə gylon, nə bə nysoə gylon aidijotyš ni[3].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. M. Mayrhofer, in Compendium Linguarum Iranicarum, ed. R. Schmitt, Wiesbaden, 1988, forthcoming, and G. Windfuhr, ibid
  2. Schmitt, Rüdiger, ed. (1989). Compendium Linguarum Iranicarum (in German). Wiesbaden: Reichert. ISBN 3-88226-413-6.
  3. Erik Anonby, Mortaza Taheri-Ardali & Amos Hayes (2019) The Atlas of the Languages of Iran (ALI). Iranian Studies 52