Bə mətni dəvarde

Ironə zyvonon

Сe Vikipediá
Ironə zyvonon ysətnə pevylo kardə byə zəminon

Ironə zyvononHind-Avropə zyvonon xyjzoni aid byə grup. Tolyšə zyvon by grupədəje.