Bə mətni dəvarde

BMW

Сe Vikipediá
Cy BMW simvol

Bayerische Motoren Werke AG, BMW — 1916-inə sorədə Almanijədə, Munhenədə ofayə bıə. Əy ofayə kardəkəson Frans Čozef Popp, Karl Fridrix Rapp, Kamilio Kastilionije. Isə BMW-ədə det bə 100000 odəm ko kardə. BMW 1962 Dyminə Dynjo čangi bə peşt problemonış bıə. Bəçəy qoroş Amerikə BMW şirkəti rınə karde piyəşe. Çı 1962-inə soriku bə dınyo maşinə vıjor beşə. Isə dınyo ən yolə şirkətonədə qıləye. Im şirkəti i sornə devriyyə 68 milyard yevrosə veye. Im şirkəti i sornə xəyr penc milyard yevroye. Im şirkəti aktivon 187 milyard yevroye.


Modelon[sərost bykə | kodi sərost karde]