BMW

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
2007 BMW 635d Sport - Flickr - The Car Spy (1)

Bayerische Motoren Werke AG. BMW 1916-inə sorədə Almaniyadə, Munhenədə ofayə bıə. Əy ofayə kardəkəson Frans Cozef Popp, Karl Fridrix Rapp, Kamilio Kastilioniye. Isə BMW-ədə det bə 100000 odəm ko kardə. BMW 1962 Dıminə dınyo canqi bə peşt problemonış bıə. Bəçəy qoroş Amerika BMW şirkəti rınə karde piyəşe. Çı 1962-inə soriku bə dınyo maşinə vıjor beşə. Isə dınyo ən yolə şirkətonədə qıləye. Im şirkəti i sornə devriyyə 68 milyard yevrosə veye. Im şirkəti i sornə xəyr penc milyard yevroye. Im şirkəti aktivon 187 milyard yevroye.


Modelon[sərost bykə | kodi sərost karde]