Bə mətni dəvarde

Badri Patarkatsišvili

Сe Vikipediá
Badri Patarkatsišvili

Badri Patarkatsišvili (ბადრი პატარკაციშვილი; 31 oktjabr 1955 — 12 fevral 2008) — cy Tbilisi šəhərədə bə dynjo omə. Millətyš jəhudi byə. Čohilətijədə əv cy Tbilisi kəmsəmolədə ko kardəše. 1994-inə sorədə bə Məskova omə. Əv de Boris Berezovski, Vladimir Putini nez byə. 2008-minə sorədə bə Gyrčistoni prezidentəti namizəd byə. 12 fevral 2008-minə sorədə Londonədə mardə. Əcəj marde səbəb zyne bedəni. 2 kərə kəxyvand byə. 2 gylə kinəš, 1 gylə zoəš hesbe.